Регулиране на прозорци

Категория:

Описание

Регулиране на прозорци.

За отстраняване на неизправности трябва да извършите настройка и регулиране на прозорци. За да направите това, можете да се обадите на специалисти или да направите всичко сами, като следвате инструкциите. Регулиране на прозорци. Предпоставка за ефективно изпълнение на функциите на pvc или алуминиева дограма е правилната настройка. Тя поддържа плътността на терасата, необходимата плътност, плавно движение на крилото без изкривявания и докосване на рамката. Първичната настройка на pvc или алуминиева дограма се извършва от монтажниците по време на монтажа. След това те трябва да работят без проблеми. С течение на времето обаче се появяват малки луфтове, вратите и прозорците започват да увисват малко. В бъдеще тези отклонения се увеличават, което пречи на нормалната работа на конструкцията. Какви инструменти са ви необходими? Инструменти за прозорци. За да регулирате сами pvc или алуминиевата дограма, ще имате нужда от малък комплект, който включва. 4 шестостенни ключа, клещи, филипсови и плоски отвертки. Отвертка с набор от битове с различна форма.

Регулиране на pvc и алуминиеви прозорци

Инструментите от този комплект обикновено са винаги на разположение у дома. Изключение може да бъде шестоъгълник, без който не можете да се справите с работата. Това е основният инструмент за регулиране на прозорци. Ако не знаете какъв ключ е необходим за регулиране на pvc и алуминиева дограма и къде можете да го намерите, потърсете магазин за аксесоари за мебели. 4 милиметра шестоъгълници се използват при сглобяването на всяка модерна корпусна мебел, така че намирането на такъв ключ няма да представлява проблем. За работа с винтови връзки ще са необходими отвертки, с които фитингите са прикрепени към профила. Клещите са от съществено значение като спомагателен инструмент. Препоръчва се допълнително да се приготви силиконова грес за фитингите. В допълнение могат да се използват WD-40 или други подобни аерозолни смазки. Основните компоненти, нуждаещи се от корекция. Може да се наложи да се извърши настройка за всякакви движещи се елементи от фитинги за врати и прозорци.

Кога се регулират вратите и прозорците

Регулирането на вратите и прозорците, може да се наложи да се извърши в няколко точки. По-специално може да се наложи да регулирате крилото вертикално, хоризонтално, да регулирате затягането му към рамката, да настроите правилно долния ъгъл. Регулиране на прозорци е необходимо в случай на смущения в нормалната им работа. Следните признаци могат да показват необходимостта от тяхното прилагане. Видимо пропадане или изкривяване на крилото. Нарушения на херметичността на затварянето. Превключването на режима е трудно, разхлабени или блокирали дръжки. Ако се открият такива признаци, не се препоръчва да се отлага предприемането на действия. В повечето случаи можете сами да регулирате вратите и прозорците и бързо да възстановите нормалната им работа. Ако не извършите корекцията своевременно, скоро може да срещнете сериозна неизправност на конструкцията на прозореца, която ще причини много неудобства и ще изисква значителни разходи за ремонт.

Регулиране на налягането на прозореца

Най-често трябва да регулирате налягането на крилото на прозорците. Този параметър характеризира силата, с която крилото се притиска към рамката, когато е затворено. Крилото се притиска чрез заключващи щифтове, разположени в крайната му част. При завъртане на дръжките, цапфите на прозореца се движат вертикално, влизайки в основната рамка на прозореца. Когато цапфата напълно се захване зад рамката, крилото се притиска към рамката с максимална сила. Размерът на това усилие подлежи на корекция. Препоръчва се налягането на прозорците да се регулира поне два пъти годишно, за да се премине към зимен и летен режим. Максималното налягане е зададено за зимата. Той осигурява повишена плътност и изключва проникването на студен въздух в помещението поради недостатъчна плътност на капака на крилото. Силният натиск обаче ускорява износването на гумените уплътнения, затова се препоръчва да се разхлаби през лятото.

Регулиране на крилото към прозореца

Също така е необходимо да регулирате налягането на прозореца, ако духа от крилото към рамката. Това може да бъде причинено от износени уплътнения. Можете да проверите наличието на вятър, чрез пламъка на кибритена клечка или запалка, сложена до прозореца. Ако пламъкът се колебае, е необходимо регулиране на прозорци. Прозореца не се затваря плътно – как да се регулира? За да осигурите плътността на затварянето на крилото, можете сами да регулирате налягането на прозорците в съответствие с инструкциите. Вдлъбнатината има ексцентрик, който трябва да се завърти в определена посока, за да се регулира налягането на прозореца. В зависимост от модела на използваните фитинги има щифтове с овална или цилиндрична форма. В първия случай регулирането се извършва чрез завъртане на самата цапфа с клещи. Когато овалът е разположен във вертикално положение, се осигурява минималната сила на затягане. А във хоризонтално положение – максималната сила.

Регулиране на пантите на прозореца

Регулиране на прозорци. За сега по-популярни са цилиндричните цапфи, които имат гнезда в края за шестоъгълен ключ с отклонение от оста с 2 милиметра. В този случай можете да регулирате налягането на прозореца, като завъртите цапфата с помощта на шестостенния ключ. Завъртането наляво увеличава налягането, докато завъртането надясно го отслабва. Максималното налягане се постига при това положение на ексцентрика, когато гнездото за ключа е разположено отстрани на външната част на крилото. Минималното затягане се постига в обратното положение на ексцентрика. Гнездото за ключа е разположено отстрани на вътрешната част на крилото. Друг ексцентрик е разположен от долната страна на горната шарнирна плоча на шарнира. Той трябва да се завърти по същия начин като ексцентриците на щифтовете по периметъра на крилото. Това ще ви позволи да регулирате налягането в горната зона на пантата. За достъп до този ексцентрик, прозорецът трябва да бъде отворен в две позиции. Първо, трябва да отворите крилото и да го поставите в режим на вентилация, като натиснете лоста за заключване.

Как да настроите прозореца, за да не духа

Регулиране на прозорци. За да притиснете равномерно крилото по периметъра, всички ексцентрици на щифтовете трябва да са в една и съща позиция. Неравномерното налягане ускорява износването на уплътнението и води до нарушаване на херметичността на затворения прозорец. В някои случаи регулирането на шарнира на прозореца не позволява да се постигне най-плътно налягане и продължава да духа от затвореното крило. Това се случва, когато крилото е изместено вертикално или хоризонтално. В резултат на това някои от цапфите може да не се разпростират напълно от другата страна. За да се определи мястото, където се създава непълно затягане, е необходимо да се запомнят местата на щифтовете. Или да се направят подходящи маркировки от вътрешната страна на профила на крилото. След това прозорецът трябва да бъде затворен и на маркираните места се опитайте да натиснете крилото на рамката с ръце. Ако остане неподвижно, тогава цапфата работи правилно.

Хоризонтално регулиране на прозорец

Ако крилото е подадено и на мястото на прилагане на силата се появи празнина, тогава щифтът не се побира напълно в рамката. В такива случаи се изисква допълнително хоризонтално или вертикално регулиране на крилото на прозореца. За да премахнете леко изкривяване и изместване на крилото в хоризонталната равнина, трябва да регулирате прозореца хоризонтално. Това регулиране на прозорци може да се извърши на горната и долната панта, които имат специални шестостенни гнезда. Следователно позицията на крилото може да се регулира със същия 4-милиметров шестостенен ключ, който е използван за регулиране на щифтовете на пластмасовите прозорци. На долната панта достъпът до гнездото за шестоъгълника е достъпен отвън и отвътре. Благодарение на това прозорецът може да се регулира както в отворено, така и в затворено състояние. Когато ключът се завърти по посока на часовниковата стрелка, крилото ще се премести в страната, противоположна на шарнира.

Съвети за регулиране на прозорец

Регулиране на прозорци. Докато долният му ъгъл от тази страна ще се издигне. Завъртането на ключа в посока, обратна на часовниковата стрелка, кара крилото да се движи към пантата, а долният ъгъл на противоположната страна е леко спуснат. Хоризонтално регулиране на крилото на прозореца може да се извърши на горната панта. В този случай работата се извършва само при отворен прозорец. На пантата трябва да намерите гнездо за шестоъгълник и да го завъртите с ключ по същия начин, както при долната панта. Тези манипулации ще позволят горната или долната част на крилото да се измести хоризонтално до 2 милиметра. Препоръчително е да регулирате крилото с ограничени измествания, но не повече от 1 милиметър при едно завъртане на ключа.

Вертикално регулиране на прозорец

Вертикална настройка на прозореца. Регулирането на прозореца вертикално се извършва на долната панта. Необходимият шестоъгълен отвор е разположен в горната част на пантата, така че декоративната пластмасова капачка трябва да бъде свалена, за да има достъп до нея. За по-лесно регулиране се препоръчва да превключите прозореца в режим на вентилация. Завъртането на ключа по посока на часовниковата стрелка води до повдигане на крилото и при спускане срещу часовниковата стрелка. Както при хоризонталното регулиране, обхватът на изместване на крилото е 2 милиметра. Подмяна на дръжката и регулиране на фитингите на прозореца. Една от честите причини за подобни проблеми е неправилно функционираща дръжка. По-често тя просто да прещтраква и започва да се люлее. В случай на такава неизправност е достатъчно да затегнете закрепващите винтове. За достъп до винтовете, издърпайте декоративната пластмасова лента върху тялото на дръжката отгоре и отдолу с пръсти и я завъртете хоризонтално.

Регулиране на дръжката на прозореца

Твърдото движение на дръжката се причинява от запушване на нейния механизъм. За да премахнете мръсотията, дръжката трябва да се отстрани чрез развиване на закрепващите винтове и да се почисти с четка или с прахосмукачка. Препоръчва се основата на дръжката вътре в прозореца да се смаже с аерозолна грес WD-40 с дюза. Друга причина за плътно завъртане на дръжката може да бъде силен натиск върху крилото. Ако не е необходимо да поддържате максимално налягане, препоръчително е да регулирате цапфите, като намалите силата. Ако дръжката изобщо не се завърта, това най-често се дължи на неправилна работа на ключалката. Която е предназначена да предотврати нейното завъртане, когато крилото е отворено. За да отключите дръжката, трябва да намерите ключалката и да я изчистите. В зависимост от модела на използваните фитинги, блокаторът може да бъде направен под формата на скоба, която се вписва върху уплътнението. Или под формата на фигурална плоча, завита под ъгъл спрямо уплътнението.

Прозореца не се затваря плътно

Ако прозореца не се затваря добре, настройката ще помогне за отстраняването на проблема. Причината обикновено е изкривено крило, в резултат на което то докосва рамката при отваряне или затваряне. За да разрешите проблема, трябва да коригирате изкривяването, като регулирате вертикалата или хоризонталата. На първо място, трябва внимателно да огледате прозореца, за да установите мястото, в което крилото контактува с рамката. Контактът между повърхностите обикновено се появява на долния ръб или на страничния ръб на крилото от страната, противоположна на пантите. Ако крилото трие рамката отдолу, тя трябва да се завърти нагоре и към ъгъла, съседен на горната панта. За да регулирате прозореца, трябва да отворите крилото и да завъртите регулиращия винт на горната панта по посока на часовниковата стрелка с няколко завъртания. След това трябва да затворите крилото, да свалите декоративната капачка от долната панта. Да поставите шестостенния ключ в отвора на регулиращия механизъм и да го завъртите с няколко завъртания по посока на часовниковата стрелка.

Регулиране на прозорци

След регулиране на прозореца, трябва да проверите движението на крилото. При необходимост, повторете манипулациите. Ако крилото влиза в контакт с рамката при отваряне и затваряне, тогава регулирането на пластмасовите фитинги за прозорци, включва придвижването му към пантите. В случай на триене само от долната страна на страничната повърхност, ще бъде достатъчно да затегнете регулиращия винт с шестостенния ключ. Който е разположен в долната част на долния контур отстрани. Ако крилото трие рамката по цялата височина на страничната повърхност, то тя трябва да бъде прибрана допълнително към горната панта. За да направите това, ще трябва да затегнете регулиращите винтове и на двете панти. След приключване на работата, трябва да проверите движението на крилото. Ако триенето му върху рамката не е напълно елиминирано, манипулациите за регулиране трябва да се повторят.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Регулиране на прозорци”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *